Εισιτήρια

Χάλκινο νόμισμα Λύττου

Χάλκινο νόμισμα Λύττου. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται αετός όρθιος σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά, ενώ δεξιά του διακρίνεται μονόγραμμα. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται κεφαλή κάπρου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά.
Κωδικός
Ν 2683
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. 3,08 γρ. Εμφανίζεται αφενός αετός όρθιος με κλίση προς τα δεξιά και μπροστά του ένα μονογράφημα και αφετέρου μια κεφαλή κάπρου.
Χρονολόγηση
250 π.Χ. | 221 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 52, n.270.
Χάλκινο νόμισμα Λύττου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά