Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο νόμισμα Λύττου

Χάλκινο νόμισμα Λύττου. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Διός σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στιγμωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται όρθιος αετός με μισάνοιχτες φτερούγες σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά. Αριστερά του αναγράφεται η επιγραφή της εκδότριας αρχής ΛΥΤΤΙΩΝ, ενώ κάτω από αυτόν τα γράμματα ΜΕ.
Κωδικός
Ν 2685
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. 5,17 γρ. Στην μπροστά όψη εμφανίζεται σε στιγμωτό κύκλο κεφαλή του Διός με κλίση προς τα δεξιά, φορώντας στεφάνι. Στην πίσω όψη εμφανίζεται σε στιγμωτό κύκλο η επιγραφή ΛΥΤΤΙΩΝ και ένας αετός όρθιος με κλίση προς τα δεξιά, ενώ από τα δεξιά υπάρχει μια κεφαλή κάπρου και από κάτω η ένδειξη ΜΕ.
Χρονολόγηση
250 π.Χ. | 221 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 53, n.275.
Χάλκινο νόμισμα Λύττου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά