ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Χάλκινο νόμισμα

Χάλκινο νόμισμα Μαρώνειας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Διονύσου σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα και καρπούς κισσού. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται ο Διόνυσος όρθιος, στραμμένος προς τα αριστερά. Στο δεξί χέρι κρατάει πιθανότατα τσαμπί σταφυλιού. Σε κατακόρυφη διάταξη δεξιά της μορφής αναγράφεται το όνομα ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
Κωδικός
Ν 2081
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. Στην μπροστινή όψη απεικονίσεται κεφαλή του Διονύσου. Στην πίσω όψη παρουσιάζεται όρθιος ο Διόνυσος.
Χρονολόγηση
Τέλη 2ου αι. π.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Χάλκινο νόμισμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά