ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Χάλκινο νόμισμα

Χάλκινη υποδιαίρεση νομίσματος Πτολεμαίου Γ΄ του Ευεργέτη. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, προτομή του Διός Άμμωνος. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται αετός με ανοικτό στόμα, κλειστές φτερούγες και κεφαλή στραμμένη προς τα δεξιά, ο οποίος πατά σε κεραυνό, ενώ κάτω από το στόμα και δεξιά διακρίνεται κέρας αφθονίας. Εκατέρωθεν του αετού διακρίνεται επιγραφή με το όνομα ΠΤΟΛΕΜ[ΑΙΟΥ] ΒΑΣΙΛΕΩΣ.
Κωδικός
Ν 2289
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινη υποδιαίρεση νομίσματος, επί Πτολεμαίου Δ΄. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται κεφαλή του Ζεύς του Άμμωνος. Στην πίσω όψη εμφανίζεται αετός με κλειστές φτερούγες και κέρας αφθονίας, με ταινία στον ώμο, πάνω σε κεραυνό. Μεταξύ των ποδιών του πτηνού εμφανίζεται η επιγραφή ΠΤΟΛΕΜ[ΑΙΟΥ]ΒΑΣΙΛΕΩΣ.
Χρονολόγηση
221 π.Χ. | 205 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Στεφανάκης, Μ.Ι., 2001. The coinage of the Ptolemies and the Hellenistic Crete. In: A. Karetsou, M. Andreadaki – Vlazaki & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousands year of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture – Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities – XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p. 388, n. 441.

Χάλκινο νόμισμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά