Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο νόμισμα

Χάλκινη υποδιαίρεση νομίσματος Πτολεμαίου Α΄ του Σωτήρος. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή του Πτολεμαίου Α΄ Σωτήρος σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει διάδημα και αιγίδα. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται φτερωτός κεραυνός, πάνω από τον οποίο διακρίνεται το μονόγραμμα Μάγα και η επιγραφή [ΠΤΟ]ΛΕΜΑΙΟΥ [ΒΑ]ΣΙΛΕΩΣ.
Κωδικός
Ν 2438
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινη υποδιαίρεση νομίσματος.Στην μπροστινή όψη εμφανίζεται κεφαλή του Πτολεμαίου Α΄του Σωτήρος με διάδημα και αιγίδα. Στην πίσω όψη εικονίζεται ένας φτερωτός κεραυνός. Από πάνω, διακρίνεται μονόγραμμα του Μάγα και η επιγραφή [ΠΤΟ]ΛΕΜΑΙΟΥ [ΒΑ]ΣΙΛΕΩΣ.
Χρονολόγηση
277 π.Χ. | 261 π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Στεφανάκης, Μ.Ι., 2001. The coinage of the Ptolemies and the Hellenistic Crete. In: A. Karetsou, M. Andreadaki – Vlazaki & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousands year of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture – Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities – XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p. 385, n. 432.

Χάλκινο νόμισμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά