Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο νόμισμα

Χάλκινο νόμισμα Απάμειας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει κράνος Κορινθιακού τύπου. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται αετός σε κατατομή, στραμμένος προς τα δεξιά, εκατέρωθεν του οποίου διακρίνονται οκτάκτινοι αστέρες. Ο αετός κάθεται επάνω σε μαίανδρο τοποθετημένο μεταξύ δύο ιερών κίστων (cista mystica) και κάτω από αυτόν διακρίνονται τα γράμματα ΚΩ[.]ΟΥ.
Κωδικός
Ν 2755
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. Στην μπροστινή όψη παρουσιάζεται κεφαλή της Αθηνάς. Στην πίσω όψη εμφανίζεται Κάλαθος (cista mystica) με φίδι.
Χρονολόγηση
133 π.Χ. | 48 π.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Χάλκινο νόμισμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά