Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο νόμισμα

Χάλκινο νόμισμα αυτοκράτορα Αδριανού. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, προτομή του αυτοκράτορα Αδριανού σε κατατομή, στραμμένη προς τα αριστερά εκατέρωθεν της οποίας διακρίνεται επιγραφή με το όνομα του. Στην οπίσθια όψη, επίσης εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται όρθια η θέα Ίσιδα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, κρατώντας σείστρο στο δεξί προτεταμένο χέρι. Εκατέρωθεν της διακρίνονται τα γράμματα Ι-Μ.
Κωδικός
Ν 393
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. Στην μπροστινή όψη φαίνεται προτομή του αυτοκράτορα Αδριανού. Στην πίσω όψη εμφανίζεται η Ίσιδα μπροστά από ένα φάρο.
Χρονολόγηση
133 μ.Χ. | 134 μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Χάλκινο νόμισμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά