Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο νόμισμα Πριανσού

Χάλκινο νόμισμα Πριανσού. Στην εμπρόσθια όψη, εντός στικτού κυκλικού πλαισίου, εικονίζεται κεφαλή Θεάς, πιθανόν της Αρτέμιδος, σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει ενώτιο, περιδέραιο και στεφάνι από φύλλα δάφνης. Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα και απολήγουν σε κόρυμβο. Στην οπίσθια όψη, εντός ακτινωτού κυκλικού πλαισίου, απεικονίζεται φοίνικας, αριστερά από τον οποίο διακρίνεται πηδάλιο ενώ δεξιά εικονίζεται δελφίνι σε κατακόρυφη διάταξη. Πάνω από τον φοίνικα αναγράφεται το όνομα ΠΡΙΑΝCΙωΝ, η επιγραφή της εκδότριας αρχής.
Κωδικός
Ν 2707
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. 5,46 γρ. Από τη μία όψη εμφανίζεται σε στιγμωτό κύκλο κεφαλή Θεάς (πιθανόν της Αρτέμιδος) με κλίση προς τα δεξιά, με ενώτιο, περιδέραιο και στεφάνι δάφνης και τα μαλλιά πιασμένα σε κόρυμβο. Από την άλλη όψη σε ακτινωτό κύκλο εμφανίζεται η επιγραφή ΠΡΙΑΝCΙωΝ και ένας φοίνικας, από τα αριστερά ένα πηδάλιο και από τα δεξιά ένα δελφίνι.
Χρονολόγηση
3ος αι. π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 64, n.353.
Χάλκινο νόμισμα Πριανσού

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά