ΕΛ

Χάλκινο νόμισμα Ρωμαιοκρατίας

Χάλκινο νόμισμα Ρωμαιοκρατίας. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται προτομή του Καλιγούλα σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης, αριστερά και κάτω από την οποία αναγράφεται η φράση ΓΑΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ. Στην οπίσθια όψη απεικονίζεται προτομή του Γερμανικού σε κατατομή, στραμμένη προς τα δεξιά, που φέρει στεφάνι από φύλλα δάφνης, αριστερά από την οποία διακρίνεται η φράση ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΚΑ[ΙΣΑΡΑ ΕΠΙ ΑΥ]ΓΟΥ.
Κωδικός
Ν 2688
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χάλκινο νόμισμα. 6,87 γρ. Στη μια όψη εμφανίζεται η φράση ΓΑΙΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ και η κεφαλή του Καλιγούλα με κλίση προς τα δεξιά, στεφανωμένη. Στην άλλη όψη παρουσιάζεται η φράση ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΚΑ[ΙΣΑΡΑ ΕΠΙ ΑΥ]ΓΟΥ καθώς και η κεφαλή του Καλιγούλα στεφανωμένη.
Χρονολόγηση
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αntike Μünzen der Ιnsel Kreta die Sammlung Dr. Burkhard Traeger, Münzen aus der Welt der Antike. Auktion 136, 10. Marz 2008 in Osnabruck. Osnabruck: Numismatischer Verlag Fritz Rudolf Künker, p. 54, n.287.
Χάλκινο νόμισμα Ρωμαιοκρατίας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά