ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Χάλκινο παραξιφίδιο

Χάλκινο παραξιφίδιο, με επιμήκη, στενή, φυλλόσχημη λεπίδα και συμφυή, πολύ κοντή λαβή με μηνοειδές επίμηλο. Η ξύλινη επένδυση συγκρατούνταν από τέσσερα καρφιά, δύο εκ των οποίων διασώζονται, διατεταγμένα παρατακτικά κατά μήκος, τα τρία στο στέλεχος και το ένα στη λαβή. Το συγκεκριμένο εύρημα αποτελούσε κτέρισμα τάφου ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1913 στην πόλη των Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ Α/Β περίοδο.
Κωδικός
Μ 110
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Μήκος = 33,7 εκ. Πλάτος = 2,6 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων , Μυκηναϊκός τάφος πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο , Χάλκινο μονόστομο μαχαίρι
Χρονολόγηση
1450 π.Χ. | 1100 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χάλκινο παραξιφίδιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά