Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Χάλκινο πριόνι

Χάλκινο πριόνι, με στενή, μακριά, τριγωνική λεπίδα, με ευθεία ράχη και οδοντώσεις στην κόψη. Το εύρημα χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο και αποτελεί δωρεά από τη συλλογή Μ. Τσιβουράκη (Μάιος 1900).
Κωδικός
Μ 17
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Χαλκός
Διαστάσεις
Μήκος = 25,5 εκ. Πλάτος = 4,9 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Άγνωστη προέλευση, Χάλκινο πριόνι
Χρονολόγηση
1420 π.Χ. | 1100 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Χάλκινο πριόνι

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά