Εισιτήρια

Χτένι

Οστέινο χτένι αποτελούμενο από τέσσερα πλακίδια εκ των οποίων τα τρία σώζονται ακέραια και το ένα αποσπασματικά. Τα θραύσματα ανασυντέθηκαν με βάση το σχέδιο αντίστοιχου, καλύτερα διατηρημένου, ευρήματος από την Μακεδονία. Βρέθηκε σε μία από τις γυναικείες ταφές μεγάλου Ελληνιστικού τάφου και χρονολογείται στην πρώιμη Ελληνιστική περίοδο.
Κωδικός
Κ 22
Πηγή
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Προέλευση
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Υλικό
Οστό
Διαστάσεις
Πλάτος = 12 εκ., Ύψος = 15 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων ,Οστέινο χτένι,τάφος
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Χτένι

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά