ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Ειδώλιο

Πήλινο ειδώλιο γυναικείας μορφής που κάθεται σε θρόνο. Ολόκληρο το σώμα και το κεφάλι καλύπτονται από ιμάτιο. Το πρόσθιο μέρος κατασκευάστηκε με μήτρα ενώ το πίσω μέρος είναι χειροποίητο με οπή εξαέρωσης. Προέρχεται από οικογενειακό τάφο με λαξευτούς θαλάμους (loculi) του νεκροταφείου της αρχαίας Κυδωνίας. Αποτελεί κοινό τύπο της περιόδου και είναι προϊόν τοπικού εργαστηρίου. Χρονολογείται στην Ελληνιστική περίοδο (τέλη 4ου- αρχές 3ου π.Χ.).
Κωδικός
Π 5728
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 12,5 εκ. Πλάτος = 5 εκ. Πάχος = 5,8 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων,Πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής.
Χρονολόγηση
Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μαρκουλάκη Στ., Νινιού-Κινδελή Β., “Ελληνιστικός τάφος στα Χανιά” στα Πεπραγμένα Ε΄ Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ.Α΄, Ηράκλειο: 1985, 216-226. και Μαρκουλάκη Στ., Νινιού- Κινδελή Β. ‘Ανασκαφή “Εμ. Μαθιουλάκη’”, Χανιά (Κυδωνία) Περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, ΥΠΠΟΤ- ΚΕ’ ΕΠΚΑ
Ειδώλιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά