ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Εικονιστική κεφαλή Αδριανού

Κεφαλή μαρμάρινου ανδριάντα του αυτοκράτορα Αδριανού, ο οποίος εικονίζεται σε ώριμη ηλικία. Η μορφή είναι ελαφρά στραμμένη προς τα αριστερά. Φέρει στεφάνι από φύλλα δρυός στην κώμη, η οποία αποτελείται από επάλληλες στρώσεις ογκωδών, πυκνών βοστρύχων με ελικοειδή απόληξη που καλύπτουν τμήμα του μετώπου και των αυτιών. Τα γένια αποδίδονται κοντά, πυκνά, με κυματιστούς βοστρύχους. Το σχήμα του προσώπου είναι ελαφρώς ωοειδές, με σχετικά στενό μέτωπο, μικρούς αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς και έντονα αποδοσμένα ζυγωματικά. Τα φρύδια είναι σχετικά λεπτά και συγκλίνουν προς τη μύτη, ανασηκωμένα ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά. Τα χείλη είναι σαρκώδη ενώ το σαγόνι ενισχυμένο.
Κωδικός
Λ 77
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 43 εκ. Πλάτος = 32 εκ. Πάχος = 31 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινη εικονιστική κεφαλή του αυτοκράτορα Αδριανού.
Χρονολόγηση
117 μ.Χ.
138 μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Jantzen, U., 1951. «Das Diktynnaion», στο: Matz, F. (επιμ.), Forschungen auf Kreta, 1942, Berlin: W. de Gruyter, p.114.
Εικονιστική κεφαλή Αδριανού

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά