Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Εικονιστική μαρμάρινη κεφαλή του Τιβερίου

Εικονιστική, μαρμάρινη κεφαλή του αυτοκράτορα Τιβερίου (14-37 μ.Χ.), ο οποίος αποδίδεται κατενώπιον, με κλίση της κεφαλής προς τα αριστερά, σε ώριμη ηλικία. Έχει ωοειδές πρόσωπο, εύσαρκες παρειές, πλατύ μέτωπο, μεγάλους, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, λεπτά βλέφαρα, έντονα ζυγωματικά, μεγάλη μύτη, μικρά χείλη και πλατύ, ενισχυμένο σαγόνι. Η κόμη αποδίδεται προς τα εμπρός και απολήγει σε ευθεία γραμμή. Το έκθεμα προέρχεται από τη Λισσό και χρονολογείται στο α΄ μισό του 1ου αι. μ.Χ.
Κωδικός
Λ 138
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 35 εκ. πλ.κεφ.= 18,5εκ
Σύντομη Περιγραφή
Εικονιστική μαρμάρινη κεφαλή της οικογένειας του Τιβερίου. Λισσός 1957.
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Σταυρίδη-Ντάτσουλη, Α., 1985. Προτομές του αυτοκράτορα Τιβερίου στο Αρχαιολογικο Μουσείο Χανίων. Στο: Πεπραγμένα Ε΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (25 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 1981), τ.Α, Ηράκλειο: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, σ. 350-354, πιν.ΗΖ.
Εικονιστική μαρμάρινη κεφαλή του Τιβερίου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά