ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Εικονιστική προτομή αστής

Μαρμάρινη προτομή στην οποία εικονίζεται μια γυναίκα με πλούσια κόμμωση, αριστοκρατικής ομορφιάς και στην ακμή της ηλικίας της (περίπου 25-30 ετών). Αποδίδεται μετωπικά με ελαφρά στροφή του λαιμού προς τα δεξιά. Γύρω από το μέτωπο και τους κροτάφους υπάρχει μία ταινία από 22 εκβαθύνσεις (σχηματοποιημένοι βόστρυχοι), ελλειψοειδούς μορφής οι οποίες φέρουν – η κάθε μία – δύο έως τρεις οριζόντιες εγχαράξεις. Την κεφαλή, πάνω από την ταινία, περιβάλλουν τέσσερις πλεξίδες. Το σχήμα του προσώπου είναι ωοειδές, το μέτωπο πλατύ και οι οφθαλμοί αμυγδαλωτοί. Η ίριδα των οφθαλμών ήταν ένθετη με υαλόμαζα ρόδινου χρώματος, ίχνη της οποίας σώζονται. Τα χείλη είναι μικρά και σαρκώδη, το σαγόνι ισχυρό. Οι λοβοί των αυτιών αποδίδονται σχηματοποιημένοι. Το βαρύ ιμάτιο περιστρέφεται με πλούσιες πτυχές γύρω από το λαιμό και τους ώμους καλύπτοντας το λεπτό χιτώνα. Ο αριστερός ώμος αποδίδεται ελλιπής.Το πορτρέτο διακρίνεται για την πνευματικότητα των χαρακτηριστικών του και τον έντονο κλασικισμό του, εμφανή κυρίως στην πτυχολογία των ενδυμάτων. Φιλοτεχνήθηκε για να τοποθετηθεί σε μια ιδιωτική οικία-έπαυλη, με κόγχες στην τοιχοδομία της. Η θέση αυτή ερμηνεύει ικανοποιητικά τα επιμέρους κατασκευαστικά στοιχεία στην κατεργασία της πίσω όψης του καλύπτοντας ταυτόχρονα την ατέλεια του αριστερού ώμου.
Κωδικός
Λ 3176
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 56 εκ., Πλάτος = 34 εκ., Ύψος κεφαλής = 22 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινη προτομή στην οποία εικονίζεται μια γυναίκα με πλούσια κόμμωση, αριστοκρατικής ομορφιάς και στην ακμή της ηλικίας της (περίπου 25-30 ετών).
Χρονολόγηση
385 μ.Χ.
410 μ.Χ.
Ύστερη αρχαιότητα
Βιβλιογραφική παραπομπή
Στ. Μαρκουλάκη, ΑΔ 37, 1982, Χρονικά Β2΄, 376-377, πίν. 265.Al. Stavridis, “Römische Porträts im Archaologischen Museum von Chania”, Boreas 8 (1985), 105- 110.
Ι. Φραγκάκης, Γυναικεία προτομή από τα Χανιά (Αρ.Μ.Χ. Λ 3176), Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Μ.Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Ελ. Παπαδοπούλου (επιμ.), (Χανιά 1-6 Οκτωβρίου 2006) Χανιά 2011, 344-365.
Εικονιστική προτομή αστής

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά