Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη

Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη από την οποία σώζεται μόνο το ανώτερο τμήμα. Φέρει αετωματική απόληξη και τμήμα ανάγλυφης παράστασης με δύο μορφές. Επάνω: ΒΕΡΟΥΣΤΡΥΦΩΝΑ και κάτω: ΦΙΛΩ ΤΕΡΑΠΥΡΙΑ – ΤΡΥΦΩΝΑΣΑΛΕΞΑ. Το έργο αποδίδεται σε τοπικό εργαστήριο και χρονολογείται στον ύστερο 4ο αιώνα π.Χ.
Κωδικός
Λ 142
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά