Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ενσφράγιστο δισκίο

Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο. Στη σφραγίδα απεικονίζεται λατρευτική σκηνή ανάμεσα σε ιερές κατασκευές: δύο γυναίκες με λατρευτικά φορέματα στέκονται αντικριστά πλαισιώνοντας βωμό με προτεταμένα τα χέρια τους. Στην περιφέρεια υπάρχουν πολλαπλά αποτυπώματα της ίδιας σφραγίδας. Στη μία οριζόντια επιφάνεια είναι χαραγμένο γραμμικό σημείο ή ιδεόγραμμα, ενώ στα περισσότερα από αυτά διακρίνονται τα ίχνη των δακτύλων του κατασκευαστή. Τα πήλινα δισκία λειτουργούσαν μάλλον ως ετικέτα ή είδος αποδείξεως. Χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΒ περίοδο (1450 π.Χ.).
Κωδικός
ΚΗ 2071
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 3,7 εκ. Πλάτος = 3,8 εκ. Πάχος = 1,4 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων, Οδός Κατρέ , Πήλινο ενσφράγιστο δισκίο. Στα σφραγίσματα εικονίζεται λατρευτική σκηνή με δυο γυναίκες με λατρευτικά φορέματα, ανάμεσα σε ιερές κατασκευές, που στέκονται αντικριστά και πλαισιώνουν βωμό, τείνοντας τα χέρια
Χρονολόγηση
1450 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Παπαποστόλου, Ι. Α., 1977. Τα σφραγίσματα των Χανίων: συμβολή στη μελέτη της μινωικής σφραγιδογλυφίας. Διδακτορική διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Φιλοσοφική Σχολή. Αθήνα: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Ενσφράγιστο δισκίο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά