Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Επιγραφή

Επιγραφή σε ερυθρό τιτανόλιθο με πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση του Δικτύνναιου ιερού από την Πολυρρήνια. Στην επιγραφή καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με μισθώματα, βοσκήματα, δούλους κ.α.
Κωδικός
Ε 40
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Τιτανόλιθος
Διαστάσεις
Ύψος = 41,5 εκ Πλάτος = 25 εκ. Πάχος = 5,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Επιγραφή σε ερυθρό τιτανόλιθο με πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση του ιερού.
Χρονολόγηση
1ος αι. π.Χ.
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Guarducci M., Inscriptiones Creticae: Opera et consilio Friderici Halberr collectae, vol. II: Tituloi cretae occidentalis, Roma: Libreria dello Stato, 1939, 143-138.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά