Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Επιτύμβια στήλη

Τμήμα μαρμάρινης, ορθογώνιας, επιτύμβιας στήλης, στην εμπρόσθια όψη της οποίας αναγράφεται έμμετρο νεκρικό επίγραμμα. ΤΟ]Υ ΓΑΡ ΕΠ[………………]ΜΟΣ ΝΕΚΥΣ Α]ΙΦΝΙΔΙΩΣ ΣΤΥΓΕ[ΡΟΝ ΤΕΡ]ΜΑ ΛΑΧΩΝ ΒΙΟΤΟΥ Π]ΡΟΣΦΙΛΕΣ ΑΣΤΟΙΣΙΝ Π[ΑΣΙ ΞΕ]ΙΝΟΙΣΙ Τ ΑΜΕΜΦΗΣ ΝΑΙΟΝ ΕΜΟΝ ΜΟΧΘΟΙΣ Η[ΝΙ]ΟΧΩΝ ΒΙΟΤΟΝ ΕΙ ΔΕ ΜΕ ΜΟΙΡΩΝ ΝΗΜΑ[ΤΑ] ΔΥΣΜΟΡΟΝ Η ΦΘΟΝΟΣ ΙΛ[Ε] ΑΛΛΑ ΘΑΝΟΝΘ ΕΞΕΙ ΧΩ[ΡΟΣ] ΕΝ ΕΥΣΕΒΕΣΙΝ
Κωδικός
Ε 56
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 55 εκ. Πλάτος = 32 εκ. Πάχος = 9 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Τμήμα μαρμάρινης επιτύμβιας στήλης με έμμετρο νεκρικό επίγραμμα.
Χρονολόγηση
2ος αι. π.Χ.
Μέση Ελληνιστική εποχή
Ύστερη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Guarducci, M., 1939. Inscriptiones Creticae: Opera et consilio Friderici Halberr collectae, vol. II: Tituloi cretae occidentalis, Roma: Libreria dello Stato, p. 231.

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά