ΕΛ

Επιτύμβια στήλη

Μαρμάρινη, ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη. Σε έγκοιλο τετράγωνο υπάρχει ανάγλυφη παράσταση στην οποία απεικονίζεται ο νεκρός γενειοφόρος και σε ώριμη ηλικία, καθήμενος προς τα δεξιά. Μπροστά του αποδίδονται δύο όρθιες μορφές, μία γυναικεία και μία ανδρική, νεαρότερης ηλικίας. Κάτω από την παράσταση σώζεται τμήμα επιγραφής.
Κωδικός
Λ 3
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 75 εκ. Πλάτος = 44 εκ. Πάχος = 6 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση. Ο νεκρός καθήμενος δεξιά. Κάτω από την παράσταση τμήμα επιγραφής.
Χρονολόγηση
1ος αι. π.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
De Sanctis G., “Provincie Occidentali di Creta”, Ρώμη 1901, tav: XXVI|Savignioni L., “Provincie Occidentali di Creta”, Ρώμη 1901, tav: XXVI
Επιτύμβια στήλη

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά