Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Επιτύμβια στήλη

Επιτύμβια μαρμάρινη στήλη με ανάγλυφη παράσταση. Εικονίζεται η νεκρή καθισμένη και μπροστά της όρθιος νέος με κοντό χιτώνα. Η σύνθεση είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα επιτύμβια ανάγλυφα του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. Η στήλη είναι δημιουργία τοπικού εργαστηρίου.
Κωδικός
Λ 76
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Υ = 93 εκ., Πλάτος = 71 εκ., Πάχος = 11 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινη επιτύμβια ανάγλυφη στήλη με παράσταση γυναικός σε θρόνο. Μπροστά της σώζεται το κάτω τμήμα του σώματος παιδιού.
Χρονολόγηση
4ος αι. π.Χ.
Ύστερη Κλασική εποχή
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Επιτύμβια στήλη

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά