Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Επιτύμβιο ανάγλυφο

Τμήμα μαρμάρινου επιτύμβιου αναγλύφου με αετωματική απόληξη. Απεικονίζει γυναικεία καθήμενη μορφή, τμηματικά σωζόμενη στα αριστερά και μία όρθια γυναικεία μορφή μπροστά της. Και οι δύο φέρουν πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο. Η όρθια γυναικεία μορφή στηρίζεται στο δεξί πόδι και λυγίζει ελαφρά το αριστερό. Θεωρείται αττικό εισηγμένο έργο.
Κωδικός
Λ 264
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 98 εκ Πλ..= 50 εκ. Πάχος = 12 εκ
Σύντομη Περιγραφή
Το μισό τμήμα μαρμάρινου επιτύμβιου αναγλύφου με αετωματική επίστεψη. Γυναικεία καθήμενη μορφή, τμηματικά σωζόμενη στα αριστερά και όρθια γυναικεία μορφή μπροστά της.
Χρονολόγηση
4ος αι. π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Ύστερη Κλασική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Φραγκάκης Ιωάννης “Μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή από τη Φαλάσαρνα.Το πρόβλημα του εργαστηρίου”, υ.δ. Αρχαιολογικό Δελτίο 1964, Β3,447
Επιτύμβιο ανάγλυφο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά