Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ερυθρόμορφη υδρία

Μικρογραφική, ερυθρόμορφη, υδρία. Έχει ωοειδές σώμα, ελαφρά πεπιεσμένο στον ώμο, δισκοειδή, διακρινόμενη βάση, ψηλό, με κοίλα τοιχώματα λαιμό, χείλος πλατύ, οριζόντιο, μία κάθετη λαβή, κυκλικής διατομής και δύο οριζόντιες, υπερυψωμένες λαβές, επίσης, κυκλικής διατομής. Η παράσταση που απεικονίζεται στο σώμα του αγγείου πλαισιώνεται επάνω, στη βάση του λαιμού, και κάτω από ζώνες, κοσμημένες από ιωνικά κυμάτια σε οριζόντια διάταξη. Στην παράσταση απεικονίζονται κατενώπιον δύο όρθιες, ανδρικές, ιματιοφόρες μορφές, εκ των οποία η αριστερή κρατά πυρσό, στο αριστερό, προτεταμένο χέρι. Το αγγείο ανακαλύφθηκε το 1962 σε ανασκαφή στο ορφανοτροφείο Χανίων και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π. Χ.
Κωδικός
Π 1210
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 13,8εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων, Ορφανοτροφείο, Μικρογραφική ερυθρόμορφη υδρία με παράσταση όρθιων μορφών από τις οποίες η μία είναι ανδρική και κρατάει πυρσό.
Χρονολόγηση
390 π.Χ.
323 π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ερυθρόμορφη υδρία

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά