Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο

Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο, με σφαιρικό, πεπιεσμένο σώμα, επίπεδη, δισκοειδή βάση, στενό, κυλινδρικό λαιμό, κωνικό χείλος που απολήγει σε ελαφρά έξω νεύον στόμιο, και μία κάθετη, ελλειπτικής διατομής λαβή από την αρχή του λαιμού έως τον ώμο. Στην παράσταση που κοσμεί το σώμα εικονίζεται ιπτάμενος ερωτιδέας και κάτω από αυτόν σπειροειδές κόσμημα. Το αγγείο, που προέρχεται από την αρχαία Τάρρα (Αγία Ρουμέλη), χρονολογείται στα τέλη του 5ου αι. π. Χ. και η διακόσμηση του αποδίδεται στο εργαστήριο του «Ζωγράφου της Βιέννης».
Κωδικός
Π 1548
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 12,8 εκ., Διάμετρος = 7,6 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Αγία Ρουμέλη (Τάρρα),Ερυθρόμορφη πεπλατυσμένη λήκυθος, με παράσταση ιπτάμενου ερωτιδέα, Ζωγράφος της Βιέννης 1631.
Χρονολόγηση
450 π.Χ.
400 π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά