Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο

Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο με ωοειδές σώμα, δισκοειδή βάση, στενό, ψηλό λαιμό με κοίλο περίγραμμα, κωνικό χείλος που απολήγει σε ελαφρά έξω νεύον στόμιο, και κάθετη, ελλειπτικής διατομής λαβή από το μέσον του λαιμού έως τον ώμο. Στην παράσταση, που κοσμεί το σώμα, εικονίζεται ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης από το Δία, η οποία πλαισιώνεται από ιπτάμενους ερωτιδείς. Οι μορφές αποδίδονται με λευκό χρώμα, ενώ τα επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία αποδίδονται με ρόδινο, γαλάζιο και χρυσό χρώμα, το οποίο προσδίδει στην παράσταση αίσθηση πολυτέλειας. Το αγγείο προέρχεται από γυναικεία ταφή στο νεκροταφείο της αρχαίας Κυδωνίας και είναι εισηγμένο αγγείο από την Αττική, του ρυθμού Kertsch. Το έκθεμα Χρονολογείται μεταξύ 365 και 350 π.Χ.
Κωδικός
Π 6092
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 22 εκ., Πλάτος = 10 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων ,Ερυθρόμορφη αρυβαλλοειδής λύκηθος ρυθμού Kertch με παράσταση αρπαγής της Ευρώπης ,τάφος.
Χρονολόγηση
365-350 π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Πωλογιώργη, Μ., 1983. Οικόπεδο Βαγιάκη-Σκλαβενίτη, ΑΔ 38, Β2 Χρονικά, σελ. 359-360.
Πωλογιώργη, Μ., 1985. Από το κλασικό και ελληνιστικό νεκροταφείο της Κυδωνίας, ΑΔ 40, Α’ Μελέτες, σελ 162-171 (για το αγγείο βλ. 170-171, πιν. 64.).
Ερυθρόμορφο, αρυβαλλοειδές ληκύθιο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά