Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Εξάλειπτρο

Πήλινο εξάλειπτρο με πώμα. Εντάσσεται στον τύπο Β και χαρακτηρίζεται από ψηλό πόδι και γωνιώδες σώμα. Προέρχεται από το νεκροταφείο της αρχαίας Τάρρας και χρονολογείται στην Πρώιμη Ελληνιστική περίοδο (αρχές 3ου αιώνα π.Χ.).
Κωδικός
Π 2439
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 27 εκ., Διάμετρος = 13,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Αγία Ρουμέλη (Τάρρα) , Εξάλειπτρο τύπου Β.
Χρονολόγηση
399 π.Χ.
270 π.Χ.
Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Βάννα Νινιου- Κινδελή, Κατερίνα Τζανακάκη, Κεραμική με τοπικές ιδιαιτερότητες από την περιοχή της ομοσπονδίας των Ορείων, Πρακτικά Στ΄ Επιστημονικής Συνάντησης για την ελληνιστική κεραμική-Βόλος 2000, Αθήνα 2004, 351-356, πιν.139-152
Εξάλειπτρο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά