Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ηθμός

Ο πήλινος ηθμός, που πιθανότατα έφερε πώμα, έχει ευρύ κυλινδρικό λαιμό που απολήγει σε ευθύ χείλος, σφαιρικό, ελαφρά πεπιεσμένο σώμα, μικρό, κυλινδρικό στέλεχος και κωνική βάση, κοίλη εσωτερικά. Στο ανώτερο τμήμα του σώματος υπάρχουν δύο επάλληλες σειρές από οπές και κάτω από αυτές σειρά από διάτρητες επιμήκεις εγχάρακτες γραμμές διευθετημένες σε ζεύγη αποτελούμενα από μία οριζόντια και μία κάθετη γραμμή.
Κωδικός
Π 1599
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 14,1 εκ., Διάμετρος = 11,7 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πήλινος ηθμός
Χρονολόγηση
1ος αι. μ.Χ.-2ος αι. μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Ηθμός

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά