Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Ηθμός

Πήλινος ηθμός με πώμα (το πώμα έχει αριθμό καταγραφής Π 9150). Το σώμα του αγγείου είναι διάτρητο με οπές. Στο εσωτερικό του πώματος και στο κάτω τμήμα του αγγείου εξωτερικά παρατηρούνται ίχνη καύσης που δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε για την καύση αρωματικών ουσιών, ίσως στη διάρκεια κάποιας νεκρικής τελετουργίας. Χρονολογείται μεταξύ του 1ου και του 2ου αιώνα μ.Χ.
Κωδικός
Π 9141
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 14 εκ., Διάμετρος σώματος = 13,7 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Χανιά , Άπτερα , τάφος , Πήλινος ηθμός με πώμα.
Χρονολόγηση
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Νινιού-Κινδελή, Β., 2008. Στοιχεία από το δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας: Η περίπτωση ενός ταφικού συνόλου, Κρητική Εστία 12: 53-98.
Ηθμός

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά