ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Κάλαθος

Αγγείο, σπάνιο ως προς τον τύπο του  με πλατύ χείλος οριζόντιο  για τη στήριξη πώματος και δύο δακτυλιόσχημες λαβές, στην κορυφή των οποίων έχουν προσαρτηθεί επίθετα πτηνά. Η εξωτερική επιφάνεια του αγγείου είναι κατάγραφη από επάλληλες, οριζόντιες ζώνες με γραπτά φυτικά και κυρίως γεωμετρικά κοσμήματα, ενώ διακρίνονται και λιγοστά, σχηματικά αποδόμενα ζώα. Αποτελεί παραγωγή κρητικού εργαστηρίου και ως προς τη διακόσμηση μιμείται γραπτά αγγεία εργαστηρίων της Βόρειας Απουλίας.  
Κωδικός
Π 100
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Κυλινδρικός κάδος με γραπτή διακόσμηση κατά ζώνες.
Χρονολόγηση
Τέλη 4ου αι. π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Νινιού – Κινδελή, Β., Τζανακάκη, Κ., 2004. Κεραμική με τοπικές ιδιαιτερότητες από την περιοχή της Ομοσπονδίας των Ορείων. ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική. Προβλήματα χρονολόγησης – Κλειστά Σύνολα – Εργαστήρια. Βόλος, 17-23 Απριλίου 2000. Πρακτικά συνεδρίου. Αθήνα: Τ.Α.Π.Α., σ. 341-356 (ειδικότερα για το αγγείο βλ. σ. 347-349, πιν.150).
Κάλαθος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά