ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Kάλαθος

Κάλαθος, με βαθύ κυλινδρικό σώμα, επίπεδη βάση, έντονα έξω νεύον, σχεδόν οριζόντιο χείλος και δύο οριζόντιες, υπερυψωμένες, ταινιωτές λαβές. Φέρει εγχάρακτη διακόσμηση από τρεις επάλληλες ομάδες από λεπτές, οριζόντιες ταινίες, κάτω από το χείλος, στο μέσο του αγγείου και στη βάση ενώ δύο οριζόντιες επάλληλες γραμμές διακρίνονται και εσωτερικά αμέσως κάτω από το χείλος. Φέρει, επίσης, γραπτή διακόσμηση από πορτοκαλέρυθρη βαφή. Στο σώμα διακρίνονται επάλληλες, πλατειές ταινίες μεταξύ των οποίων διαμορφώνονται τρεις διακοσμητικές ζώνες, στην ανώτερη εκ των οποίων διακρίνεται σειρά από αγκιστροειδή, ενάλληλα γραμμίδια, στη μεσαία σειρά από συνεχείς σπείρες και στην κατώτερη σειρά από παχειές, τεθλασμένες, Ν-σχημες γραμμές. Το αγγείο χρονολογείται στο Β΄ μισό της Υστερομινωικής Ι περιόδου.
Κωδικός
Π 8391
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 21 εκ. Διάμετρος χείλους = 16,6 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλι Χανίων,Πλατεία Αγίας Αικατερίνης , Ελληνοσουηδική ανασκαφή (GSE), Κυλινδρικός κάλαθος. Φέρει γραπτή και εγχάρακτη διακόσμηση σε ζώνες, με επάλληλες ταινίες, τεθλασμένες γραμμές, ελικοειδείς σπείρες και ένα επαναλαμβανόμενο ελικοειδές αγκιστροειδές μοτίβο.
Χρονολόγηση
Υστερομινωική εποχή Ι (Β μισό)
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Kάλαθος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά