ΕΛ

Κάνθαρος

Κάνθαρος με υπερυψωμένες, κατακόρυφες λαβές. Η εξωτερική επιφάνεια του κάτω μέρους του σώματος καλύπτεται με καστανόμαυρο, εξίτηλο γάνωμα. Το άνω μισό του καλύπτεται με ταινίες που γεμίζονται με οριζόντιες και λοξές γραμμές. Το αγγείο είναι εισηγμένο. Προέρχεται από τάφο στο Γαβαλομούρι Κισάμου και χρονολογείται στη Γεωμετρική περίοδο (8ος αιώνας π.Χ.)
Κωδικός
Π 4071
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 10,3 εκ., Διάμετρος χείλους = 15 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Γαβαλομούρι Κισσάμου Χανίων, Κάνθαρος, Φέρει διακόσμηση με συστήματα λοξών γραμμών.
Χρονολόγηση
1050 π.Χ.-1025 π.Χ.
700 π.Χ.
Γεωμετρική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μ.Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη,΄΄Παρατηρήσεις στην Πρωτογεωμετρική Β κεραμεική της Κρήτης΄΄, Πεπραγμένα ΣΤ΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμος Α1,Χανιά (1986) 1990,93-104,πιν.4 α-β.
Κάνθαρος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά