Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Καρποδόχη

Καρποδόχη, στιλβωμένη, καλυπτόμενη, εσωτερικά και εξωτερικά, από ανοιχτόχρωμο καστανέρυθρο γάνωμα. Έχει βαθύ, ημισφαιρικό σώμα, με ελαφρά έξω νεύον χείλος, ψηλή, κωνική, κοίλη βάση και μικρή, οριζόντια, ταινιωτή λαβή κάτω από το χείλος. Το αγγείο προέρχεται από το σπήλαιο της Πλατυβόλας Χανίων και χρονολογείται στην Πρωτομινωική περίοδο.
Κωδικός
Π 2006
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Υ = 13,5 εκ., Διάμετρος χείλους = 25 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Χανιά Σπήλαιο Πλατυβόλας, Μόνωτη καρποδόχη. Εσωτερικά και εξωτερικά με στιλπνό καστανέρυθρο γάνωμα.
Χρονολόγηση
3200 π.Χ.
2600 π.Χ.
Πρωτομινωική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Godart, L., Tzedakis Y., 1992. Témoignages archéologiques et épigraphiques en Crète occidentale du Néolithique au Minoan récent IIIB. Incunabula Graeca, vol. XCIII. Roma: Gruppo Editoriale Internazionale.

Καρποδόχη

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά