ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Κεφαλή πάπιας

Πήλινο ομοίωμα κεφαλής πάπιας με γραπτή διακόσμηση από πορτοκαλέρυθρη βαφή. Η κεφαλή είναι ημισφαιρική με πλατύ, επίμηκες ράμφος και στηρίζεται σε ελλειπτικής διατομής λαιμό που καμπυλώνει στο κατώτερο τμήμα του. Τα μάτια αποδίδονται με πληρωμένο εσωτερικά κύκλο που περιβάλλεται από πλατειά κυκλική ταινία ενώ από το ολόβαφο ανώτερο τμήμα της κεφαλής ξεκινά κατακόρυφη γραμμή που διατρέχει το λαιμό. Μικρές, επιμήκεις, επάλληλες, παχιές γραμμές κοσμούν το λαιμό και το επάνω τμήμα του ράμφους.
Κωδικός
Μ Ε 36
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος 6,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πήλινη κεφαλή πάπιας
Χρονολόγηση
1350 π.Χ.
1300 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή

Μιλιδάκης, Μ., 2009. Ανασκαφή Αγίου Ρόκκου. Στο: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.(επιμ.), Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σελ. 79-85.

Κεφαλή πάπιας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά