Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Κωνικό κύπελλο

Κωνικό κύπελλο με βαθύ σώμα και δύο κάθετες, μικρές, ταινιωτές λαβές. Ολόκληρο το εσωτερικό του και το ανώτερο τμήμα του εξωτερικά καλύπτονται με καστανή βαφή. Χρονολογείται στη Ρωμαϊκή περίοδο.
Κωδικός
Π 1393
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 8,3εκ.,Πλάτος = 17,1εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων, έναντι Στρατώνων,Κωνικό κύπελλο.
Χρονολόγηση
31 π.Χ.
324 μ.Χ.
Ρωμαϊκοί χρόνοι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Κωνικό κύπελλο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά