ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Κύπελλο

Μόνωτο κύπελλο με κωνικό σώμα. Έχει ψηλό κωνικό πόδι με επτά κατακόρυφες σειρές από τέσσερις μη-διαμπερείς οπές περιμετρικά. Φέρει στιλβωτή διακόσμηση από πυκνές λεπτές γραμμές. Είναι χειροποίητο και ανήκει στην Τελική Νεολιθική περίοδο (3650-3500 π.Χ.).
Κωδικός
Π 9608
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 15,7 ε.κ., Διάμετρος χείλους = 17 ε.κ.
Σύντομη Περιγραφή
Γαύδος, Κόρφου, Θέση Βρυσάλια, από τάφο. Χειροποίητο μόνωτο κύπελλο με ψηλό πόδι.
Χρονολόγηση
3650 π.Χ.
3500 π.Χ.
Τελική Νεολιθική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Π. Δροσινού, Γαύδος, ”Αρχαίοι Τόποι και Μνημεία Νομός Χανίων” (Αρχείο της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)
Κύπελλο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά