Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Λήκυθος

Λήκυθος με κωνική, κοίλη εσωτερικά βάση, ωοειδές σώμα, υψηλό, κυλινδρικό λαιμό, κωνικό χείλος, που απολήγει σε έξω νεύον χείλος και κάθετη, ελλειπτικής διατομής λαβή, από το λαιμό στο σώμα. Το αγγείο είναι ολόβαφο και φέρει σκούρο καστανό βερνίκι. Προέρχεται από την πόλη των Χανίων και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ.
Κωδικός
Π 814
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 14,5εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων , δίπλα στο ενετικό τείχος, μέσα σε πίθους, Λήκυθος.
Χρονολόγηση
499 π.Χ.
300 π.Χ.
Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Λήκυθος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά