Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Λίθινο διπλό αγγείο

Λίθινο διπλό αγγείο, κατασκευασμένο από μάρμαρο και αποτελούμενο από δύο ενωμένες πυξίδες, με σφαιρικό σώμα, κωνικό πόδι, κοίλο εσωτερικά, ευρύ, ευθύ, αποστρογγυλεμμένο χείλος και δύο κάθετες, διάτρητες αποφύσεις, εν είδει λαβών. Το αγγείο, πιθανότατα κυκλαδικής προέλευσης, χρονολογείται στην Πρωτοκυκλαδική περίοδο. Χρησιμοποιούνταν ως κέρνος και αποτελεί δωρεά από τη Συλλογή Τσιβουράκη.
Κωδικός
Λ 1003
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Κέρνος.
Χρονολόγηση
Πρωτοκυκλαδική εποχή
Πρωτοκυκλαδική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Λίθινο διπλό αγγείο

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά