ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Λίθινος κάδος

Λίθινος κάδος, κατασκευασμένος από γκρίζο πέτρωμα με φλεβώσεις. Έχει επίπεδη βάση, κωνικό σώμα, ευθύ, κάθετο χείλος, μικρή σωληνωτή προχοή στο ύψος του ώμου και τρεις αποφύσεις, εν είδει λαβών. Το έκθεμα προέρχεται από ταφικό μνημείο στην πόλη των Χανίων και χρονολογείται στη Υστερομινωική ΙΙΙ Α περίοδο.
Κωδικός
Λ 847
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύψος = 32,5 εκ. Διάμετρος = 29 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Νεκροταφείο πόλης Χανίων , Λίθινος κάδος με προχοή και αποφύσεις
Χρονολόγηση
1400 π.Χ.
1100 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ (Α τρίτο)
Βιβλιογραφική παραπομπή

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων|Πρέβε, Σ., 2009. Ανασκαφή «Ροβιθάκη». Στο: Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ.(επιμ.), Χανιά (Κυδωνία): περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης, Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σελ. 172-179.

Λίθινος κάδος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά