Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Λύχνος

Λύχνος, με ψηλό πόδι. Το δοχείο του είναι κοίλο με ευθύ, αποστρογγυλεμμένο χείλος που απολήγει σε δύο αντιδιαμετρικά τοποθετημένα ανοίγματα, εν είδει μυκτήρων. Το αγγείο προέρχεται από το Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στη Μεσομινωική Ι περίοδο.
Κωδικός
Π 2294
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 9,2 εκ. Διάμετρος = 23,2 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλλι Χανίων ,Λύχνος με κωνικό πόδι
Χρονολόγηση
Μεσομινωική εποχή Ι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεδάκη – Βλαζάκη, Μ., 2010. Ανασκαφή «Λιονάκη-Βλαμάκη». Στο: Μ. Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη (επιμ.), Χανιά (Κυδωνία), περιήγηση σε χώρους αρχαίας μνήμης. Χανιά: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – ΚΕ΄ ΕΠΚΑ,
Λύχνος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά