ΕΛ

Μαρμάρινη, ανδρική προτομή

Απεικονίζεται κατενώπιον ανδρική μορφή, με γαλήνια έκφραση. Έχει ωοειδές πρόσωπο, πλατύ μέτωπο, έντονα αποδιδόμενα ζυγωματικά, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, με έντονα αποδιδόμενα βλέφαρα, ενισχυμένο σαγόνι, μεγάλα, σαρκώδη χείλη και μακριά, σχετικά στενή μύτη. Η κόμμωση αποδίδεται με επάλληλες στρώσεις ογκωδών, πυκνών βοστρύχων με ελικοειδή απόληξη, ενώ τα γένια με αβαθείς εγχαράξεις. Η ρωμαϊκή αυτή προτομή αποτελούσε πιθανότατα ταφικό σήμα, το οποίο είχε τοποθετηθεί στον τάφο του απεικονιζόμενου προσώπου, και χρονολογείται στην εποχή των Φλαβίων.
Κωδικός
Λ 141
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Ύ = 0,52 εκ Πλάτος = 32,5 εκ. Πάχος = 19 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινη εικονιστική κεφαλή ανδρός με προσωπικά χαρακτηριστικά. Πιθανόν να ήταν τοποθετημένο στον τάφο του εικονιζόμενου.
Χρονολόγηση
Εποχή Φλαβίων
Βιβλιογραφική παραπομπή
Μαρμάρινη, ανδρική προτομή

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά