Εισιτήρια

Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής

Απεικονίζεται κατενώπιον μορφή, πιθανόν ταυτιζόμενη με τον Ήφαιστο, τον Οδυσσέα ή τον Ερμή, η οποία φέρει σκούφο. Έχει ωοειδές πρόσωπο, στενό μέτωπο, μεγάλους, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, έντονα αποδιδόμενα βλέφαρα, μικρά, σαρκώδη χείλη και μακριά, πλατειά μύτη. Η κόμμωση, καθώς και τα γένια, αποδίδονται με πυκνούς, κυματοειδείς βοστρύχους. Το εύρημα προέρχεται από δωρεά του Π. Ζολινδάκη.
Κωδικός
Λ 73
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Υ.= 11,6 εκ. Πλάτος = 8 εκ. Πάχος = 7,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής με πίλο; Πιθανόν Ήφαιστος, Οδυσσέας, ή Ερμής. Παράδοση Ζολινδάκη.
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Μαρμάρινη κεφαλή ανδρικής μορφής

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά