ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Μαρμάρινη κεφαλή γυναικείας μορφής

Απεικονίζεται κατενώπιον με κλίση προς τα αριστερά, γυναίκα νεαρής ηλικίας, με ωοειδές πρόσωπο, εύσαρκες παρειές, αμυγδαλόσχημους οφθαλμούς, έντονα αποδιδόμενα βλέφαρα, ελαφρά προτεταμένο σαγόνι, μικρά, σαρκώδη χείλη και μακριά, σχετικά πλατειά μύτη. Η κόμμωση αποδίδεται με μακριούς, κυματοειδείς, βοστρύχους χωρισμένους στη μέση και πιασμένους στο πίσω μέρος της κεφαλής σε κόρυμβο.
Κωδικός
Λ 281
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Υ.= 23 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινη κεφαλή γυναικείας μορφής με ελαφρά κλίση προς τα δεξιά.
Χρονολόγηση
Τέλη 4ου αι. π.Χ.
Αρχές 3ου αι. π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Μαρμάρινη κεφαλή γυναικείας μορφής

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά