ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου, ο οποίος απεικονίζεται κατενώπιον, ελαφρά στραμμένος προς τα αριστερά, με ωοειδές πρόσωπο, πλατύ μέτωπο, αμυγδαλόσχημα μάτια με έντονα αποδιδόμενες τις κόγχες, ενισχυμένο σαγόνι, μικρά, σαρκώδη χείλη και μακριά, σχετικά πλατειά μύτη. Στην κορυφή της κεφαλής διακρίνονται κέρατα ενώ τα αυτιά είναι ζωόμορφα. Το εύρημα προέρχεται από την ανασκαφή υπαίθριου ιερού του Πάνα στην Υρτακίνα και χρονολογείται από τον 4ο αι. π. Χ. έως τον 3ο αι. π. Χ.
Κωδικός
Λ 109
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Μάρμαρο
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου με χαρακτηριστικά ζωώδη στοιχεία τα κέρατα και τα αυτιά. Υρτακίνα από την ανασκαφή στο ιερό του Πανός, 1939.
Χρονολόγηση
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Θεοφανείδης, Β., 1942-44. Ανασκαφικαί έρευναι και τυχαία ευρήματα ανά την Δυτικήν Κρήτη. Α.Ε., σ. 36-37.
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά