Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Μεγάλος ψευδόστομος αμφορέας με πώμα

Ψευδόστομος αμφορέας με ωοειδές σώμα και μικρής διαμέτρου, επίπεδη βάση. Στον ώμο του αγγείου διακρίνεται χαμηλό, σωληνωτό στόμιο, που φέρει δύο αντιδιαμετρικά διαμορφωμένες προεξοχές και ψευδές στόμιο, εκατέρωθεν του οποίου υπάρχουν δύο κάθετες, ελαφρά υπερυψωμένες, ελλειπτικής διατομής λαβές. Το αγγείο φέρει γραπτή διακόσμηση από καστανέρυθρη βαφή. Στο ανώτερο τμήμα του σώματος και του ώμου, σε πυκνή διάταξη και φυσιοκρατική απόδοση, καλαμοειδή φυτά εκφύονται από μία γραμμή εδάφους, η οποία ορίζεται από τέσσερις οριζόντιες ταινίες. Το έκθεμα εντοπίστηκε από την ελληνοσουηδική ανασκαφή στο λόφο Καστελλίου στα Χανιά και χρονολογείται στην Υστερομινωική Ι Β περίοδο.
Κωδικός
Π 4464
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
GSE 1977. Μεγάλος ψευδόστομος αμφορέας με πώμα. Φέρει γραπτή διακόσμηση με ταινίες και φυτικά μοτίβα.
Χρονολόγηση
1600 π.Χ.
1450 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή Ι
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Μ., 1999. Στο: Γ. Τζεδάκης & H. Martlew (επιμ.), Μινωιτών και Μυκηναίων γεύσεις (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 12 Ιουλίου – 27 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σελ 31: 3.
Μεγάλος ψευδόστομος αμφορέας με πώμα

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά