Εισιτήρια

Μελανόμορφη λήκυθος

Μελανόμορφη λήκυθος. Στο κέντρο του ώμου του αγγείου αποδίδεται ένα ανθεμωτό κόσμημα και εκατέρωθεν αυτού υπάρχουν δύο αντικριστές ιματιοφόρες μορφές. Στην κύρια ζώνη, στο σώμα του αγγείου, απεικονίζεται το θέμα του «αποχαιρετισμού του πολεμιστή». Στο μέσον της παράστασης εικονίζεται πολεμιστής σε κατατομή, στραμμένος προς τα αριστερά, με πλήρη πολεμική εξάρτυση (στρογγυλή ασπίδα, περικεφαλαία, ακόντιο και περικνημίδες), ο οποίος περιβάλλεται από δύο ζεύγη ιματιοφόρων μορφών, που επίσης κρατούν ακόντιο. Το έκθεμα προέρχεται από τη συλλογή Μητσοτάκη και χρονολογείται στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο.
Κωδικός
Π 416
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος 16,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Μελανόμορφη λήκυθος.
Χρονολόγηση
Τέλη 6ου αι. π.Χ.
530 π.Χ. | 500 π.Χ.
Ύστερη Αρχαϊκή εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Μποσνάκης, Δ., 1992. Varia. Κεραμεική. Στο: Λ. Mαραγκού (επιμ.), Μινωικός και ελληνικός πολιτισμός από τη Συλλογή Μητσοτάκη. Αθήνα: Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, σ. 290: 361.
Μελανόμορφη λήκυθος

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά