ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Μόνωτο κύπελλο

Μόνωτο κύπελλο, από πορτοκαλέρυθρο πηλό, με αμφικωνικό σώμα, επίπεδη βάση, ευθύ χείλος και λαβή ελλειπτικής διατομής, ελαφρά υπερυψωμένη πάνω από το χείλος. Το αγγείο προέρχεται από το Καστέλλι Χανίων και χρονολογείται στη Μεσομινωική ΙΒ περίοδο.
Κωδικός
Π 2376
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 5,9 εκ. Διάμετρος = 8,5 εκ. Πλάτος = 10,5 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Καστέλλι Χανίων, Ελληνοσουηδική ανασκαφή (GSE) , Μόνωτο σφαιρικό κύπελλο
Χρονολόγηση
Μεσομινωική εποχή Ι Β
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά