Εισιτήρια
ANOIXTA

08:00-20:00

Μυροδοχείο-αμφορέας

Μυροδοχείο-αμφορέας κατασκευασμένο από γκριζόχρωμο-τεφρό πηλό. Απιόσχημο σώμα, λαιμός σχεδόν κυλινδρικός και χείλος γωνιώδες και λοξό προς τα έξω, με κλίση προς τα κάτω. Η εξωτερική επιφάνεια του επάνω μέρους του σώματος διακοσμείται με γραπτές, λεπτές ταινίες με δύο χρώματα βαφής, λευκό και ερυθρό. Στη ζώνη των λαβών σε κάθε πλευρά υπάρχει γραπτό φυτικό κόσμημα, διπλός κρίνος. Το αγγείο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ.
Κωδικός
Π 5614
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Ύψος = 30 εκ., Δ.β.=5,9 εκ.
Σύντομη Περιγραφή
Πόλη Χανίων ,Αμφορίσκος,Φέρει στις λαβές ένα διπλό κρίνο σε κάθε πλευρά.
Χρονολόγηση
299 π.Χ.
200 π.Χ.
Βιβλιογραφική παραπομπή
Tzanakaki, K., 2001. In: Karetsou, A., Andreadaki – Vlazaki, M. & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousand years of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture – Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities – XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p. 411, n. 476.
Μυροδοχείο-αμφορέας

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά