ΕΛ
ANOIXTA

08:00-15:30

Οινοχόη με πώμα

Μελαμβαφής οινοχοή, επιπωματισμένη με πινάκιο. Σπάνιος τύπος οινοχόης με ωοειδές σώμα, χαμηλό και ευρύ λαιμό, πλατύ χείλος που κλίνει προς τα έξω, δακτυλιόσχημη βάση και ψηλή ταινιωτή λαβή. Ως πώμα του αγγείου είχε πιθανότατα χρησιμοποιηθεί ρηχό μελαμβαφές πινάκιο με άβαφη εξωτερικά δακτυλιόσχημη βάση. Στο λαιμό φέρει διακόσμηση της κατηγορίας «Δυτικής κλιτύος» με στεφάνι από πλατιά φύλλα βαμμένα με επίθετο λευκό χρώμα και ανοικτό ρόδινο εναλλάξ. Χρονολογείται στο β΄ μισό του 3ου αι. π.Χ. (250-200 π.Χ.).
Κωδικός
Π 427
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Μελαμφαβής πρόχους με πώμα
Χρονολόγηση
Βιβλιογραφική παραπομπή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά