ΕΛ
ΚΛΕΙΣΤΑ

Οινοχόη

Οινοχόη με απιόσχημο σώμα και τριφυλλοειδές στόμιο. Εξωτερικά φέρει μελανό, απολεπισμένο επίχρισμα, που κατά τόπους παρουσιάζει ανομοιογένεια λόγω ατελούς όπτησης. Το σημείο πρόσφυσης της λαβής με το χείλος κοσμείται με επίθετο πλαστικό προσωπείο νέγρου με έντονα αποδιδόμενα τα χαρακτηριστικά.
Κωδικός
Π 1820
Πηγή
Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό
Πηλός
Διαστάσεις
Σύντομη Περιγραφή
Τριφυλλόστομη οινοχόη.
Χρονολόγηση
3ος αι. π.Χ.
Πρώιμη Ελληνιστική εποχή
Μέση Ελληνιστική εποχή
Βιβλιογραφική παραπομπή
Skordou, M., 2001. In: Karetsou, A., Andreadaki – Vlazaki, M. & N. Papadakis (scientific eds.) Crete – Egypt, Three Thousand years of cultural links. Catalogue. Herakleion – Cairo: Hellenic Ministry of Culture – Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities – XXIII, XXIV, XXV Ephorates of Prehistoric and Classical Antiquities, p. 412, n. 477.
Οινοχόη

Περισσότερα από τη συλλογή

Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πήλινο, πρισματικό σφράγισμα
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Πολύχρωμο γυάλινο αλάβαστρο
Αγγεία - Σκεύη
Λίθινο διπλό αγγείο
Λίθινο διπλό αγγείο
Αγγεία - Σκεύη
Άγαλμα Πανός
Άγαλμα Πανός
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Μαρμάρινος ανδριάντας ρήτορα ή φιλοσόφου
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου
Μαρμάρινη κεφαλή σατύρου

Η συλλογή του Μουσείου

Αγγεία - Σκεύη
Γλυπτά - Ανάγλυφα
Ειδώλια
Επιγραφές
Κοσμήματα - Σφραγιδόλιθοι
Μικροτεχνία
Νομίσματα
Όπλα - Εργαλεία
Πινακίδες - Δισκία - Σφραγίσματα
Ψηφιδωτά